Høstens aktiviteter og interessepolitikk i Oslo fylkeslag

Nyhetsbrev sendt: 19.08.2016

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

1. Interessepolitiske utvalg hos FFO Oslo
2. Aktiviteter i Oslo fylkeslag
3. Tilbud fra klubber og lag
4. Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo - babycafe

1. Utvalg i FFO Oslo
Er du interessert i å representere Oslo fylkeslag hos FFO Oslo? Styret ønsker mulige kandidater til interessepolitisk utvalg: Interessepolitisk utvalg tar for seg saker relatert til politikk; arbeid for felles rettigheter, riktig praksis og rettferdig fordeling av midler i samfunnet. Det kan være tjenestetilbud som hjelpetilbud og utdannelse, oppvekstvilkår;  tilgjengelighet, habilitering, rehabilitering og mestring, tilsvar til høringer fra fylket, kontakt med lokalpolitikere.

Kursutvalg: Det er viktig at funksjonshemmede er representert i råd og utvalg. I den forbindelse er det viktig med skolering når vi skal arbeide med saker for funksjonshemmede og kronisk syke i møter, råd, utvalg og arbeidsgrupper. I samarbeid med Oslo kommune, NAV Oslo og helseforetak vil FFO Oslo avholde kurs/samlinger for medlemmer og varamedlemmer til nevnte fora.

Mediautvalg: FFO Oslo er opptatt av å synliggjøre saker vi synes er viktig og som vi jobber med. Tilrettelegge styrets innspill omkring saker det er opptatt av med innlegg og oppslag i pressen og på FFO Oslos hjemmesider.

2. Aktiviteter i Oslo FL
August: Medlemsmøte 31.august kl. 16.30 i kantina. Tema blir aktiviteter. Oppstart av GetGoing!- Hva er det? Hva ønsker medlemmer at vi skal arrangere av aktiviteter generelt? Hvilke temaer ønskes på medlemsmøter? Påmelding dagen før til oslo@blindeforbundet.no eller tlf 23215000.

September: Handletur til Sverige
3.september handletur til Sverige. Avreise Sporveisgata 10 kl. 10.00 Turen går til Strømstad og Nordbysenteret. Egenandel kr. 100,- pr. person. Påmelding til oslo@blindeforbundet.no innen 22.august.

September: Skogstur i Østmarka Lørdag 10. september, skal vi i følge med forfatteren Arnhild Skre, ta en vandring i den myteomspunnede forfatteren Ragnhild Jølsens Østmarka. Ingen har vel beskrevet Enebakk og skogene omkring som henne. Turen starter fra bommen ved Rustadsaga. Oppmøte 10.45. Pris: kroner 100,-. Vi vandrer innover og finner en passende rasteplass. Ta gjerne med kaffe eller noe annet godt. Her slår vi oss ned for en stund, mens Arnhild forteller fra boken. I og med at vi skal være ute er det lurt å planlegge i forhold til dette. Ta med noe å sitte på hvis dere har. Foredraget er planlagt å vare rundt en time. Når foredraget er ferdig, kan vi i fellesskap velge ruten hjem selv. Værgudene har vel også sitt å si. Hvis vi ønsker er både Rustadsaga og Skullerudstua åpne, så vi kan gjerne avslutte der med noe fra bolledisken. Påmelding til Stein Morbech, telefon 96514122 eller e-post stein.morbech@gmail.comoslo@blindeforbundet.no

Oktober. Ny dato for Krim-kvelden med Nils Norberg. 6. oktober

3. Tilbud fra klubber og lag
3. September har Summetonen - klubben for alle dagstur med buss til Norsk Utvandrermuseum på Ottestad. Bussen går fra Sporveisgt. 10 kl. 09.30 tilbake i Oslo ca. kl. 17.30. Ved ankomst til museet får vi kaffe og kringle. Deretter er det en kortfattet orientering om stedet.  Etter orienteringen blir vi guidet inne på en av de faste utstillingene kalt "Amerika¬linjen" og i Friluftsmuseet utendørs hvor vi bl.a. får oppleve et gammelt skolehus som er gitt tilbake fra Amerika. Etter omvisningen får vi lunsj med kaffe og kake. Avreise ca kl. 16.00. For alt dette er det en egenandel på kr. 350,00. Påmelding til Ellinor Bergrud mobil 413 23 144 eller mailadresse gunleik.bergrud@gmail.com innen søndag 28. August 2016. Bli med på en interessant og spennende tur. Vi gleder oss til å se nettopp deg. Velkommen! Hilsen Summetonen - klubben for alle. Karin Bye Johansen

4. Babykafe for blinde og  svaksynte foreldre Rådgivningskontoret for syn og hørsel 
Et møtested for blinde og svaksynte foreldre der vi tar opp aktuelle temaer for familier med små barn. En mulighet til å utveksle erfaringer og treffe andre i samme situasjon. Gravide er også velkommen!

Program høsten 2016. Tirsdag 30.august kl 12-14
Tirsdag 27.september kl 12-14
Tirsdag 25. oktober kl 12 -14
Tirsdag 22. november kl 12-14

Vi møtes på Rådgivningskontoret for syn og hørsel, Kabelgaten 2, Økern (samme hus som NAV hjelpemiddelsentral). Gi beskjed til Rikke Ombustvedt Sletner 907 50 924 eller Anne Mette Dahl  948 01 918 om du kommer.
Velkommen