Nytt rådgivningskontor for syn og hørselshemmede, Trimtilbud og andre aktiviteter

Nyhetsbrev sendt: 14.01.2016

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

1. Nytt Rådgivningskontor for syn og hørselshemmede i Oslo kommune
2. Trimtilbud i Oslo fylkeslag
3. Blomsterbinding med blomster Finn
4. Annonse fra Hørespillforeningen

1. Nytt Rådgivningskontor for syn og hørselshemmede i Oslo kommune.
Onsdag 13 januar hadde vi gleden av å avholde medlemsmøte med svært mange fremmøte i våre lokaler i Sporveisgata 10. Temaet var det by omfattende Rådgivningskontoret i Oslo kommune som nå etter en lang interessekamp fra Oslo fylkeslag også skal tilby tjenester for og oppfølging av synshemmede i tillegg til hørselshemmede i Oslo kommune. Det var en stor seier for oss da vi fikk gjennomslag for dette hos daværende Byråd Aud Kvalbein og det viser at politisk arbeid nytter og gir resultater. Kontoret skal være et lavterskeltilbud for alle synshemmede i Oslo kommune og er gratis. Det er ansatt to synspedagoger ved kontoret som også skal drive en del oppsøkende virksomhet, i tillegg til råd og veiledning for enkeltmennesker. Kontoret har også lege og helsesøster og kan hjelpe deg som synshemmet i møte med det offentlige og private tjeneste-apparatet, gi råd og veiledning og bistå i søknadsprosesser. Norges Blindeforbund har et tett samarbeid med kontoret. Nedenfor følger kontaktinformasjon til Rådgivningskontoret. Alle kan ta kontakt og du trenger ikke time eller henvisning på forhånd.

Adresse: Kabelgaten 2, 0581 Oslo
PB 99 Økeren 0509 Oslo
Tlf. 23 47 85 00.
E-post.radgivningskontoret@hel.oslo.kommune,no
Synspedagog Rune Bjørkli direkte tlf. 23.47.85.10
Epost. rune.bjorkli@hel.oslo.kommune.no
Synspedagog Rikke Sletner: direkte tlf. 23.47.85.11
epost. rikke.sletner@hel.oslo.kommune 

2. Trimtilbud i Oslo fylkeslag

Pilates for alle
Start: onsdag 27. januar kl. 16.30-17.45 og fortsetter 17 onsdager. Sted: Sporveisgaten 10 Oslo fylkeslag. Lærere: Maria Bergren pilatesinstruktør/danser, og Randi E. Mathisen sertifisert pilatesinstruktør.

Det vil bli fokusert mye på pust, bevegelighet og styrke som igjen vil gi kroppen din en bedre hverdag.

Kursavgift: Medlem kr. 1050, ikke medlem kr. 2100.

Hva kan du oppnå: Pilates består av flytende, kontrollerte og presise øvelser, og fokuserer primært på de små og dype muskelgruppene - kjernemuskulaturen.  Ved å praktisere Pilates oppnår man økt fleksibilitet i leddene, og man styrker mage, skuldre rygg og bekken. Pilates forebygger og rehabiliterer skader, stress, stiv nakke og andre muskulære problemer. Man får økt utholdenhet, bedre koordinasjon og holdning, samt bedre forståelse for hvordan man kan bruke kroppen riktig i hverdagen.     

Medisinsk Yoga

Start: onsdag 27. januar kl. 18.00-19.15 og fortsetter 17 onsdager. Sted: Sporveisgt. 10, fylkeslagets lokaler. Lærer: Kine Røst og Randi Elisabeth Mathisen. Litt om Kine Røst: Kine har studert ulike yogadisipliner i mer enn 12 år, og har internasjonal Yoga Alliance sertifisering. Hun har tilleggsutdanning innen Critical Alignment© Theraphy og Terapeutisk Yoga med Susy Hately. Hun underviser Hatha Yoga med terapeutisk perspektiv - i tillegg til å undervise Yoga Flow på alle nivåer. Kine pendler mellom Norge og Mexico - hvor hun driver eget yogastudio: Pura

Kursavgift: Medlemmer kr. 1050, ikke medlemmer kr. 2100.

Yoga kan hjelpe deg med: - Redusere og forebygge stress, og stressrelaterte lidelser/skader:    - bli sterkere, mer fleksibel og smidigere - oppleve bedre kroppskontakt, bedre helse, mykere skuldre, nakke og rygg    - føle fysisk og mental avspenning, bedre søvn, indre ro    - kjenne friere pust og mer energi Obs: Husk liggeunderlag og ledige klær på kursene.

Jeg håper å se riktig mange på vårsemesteret. Påmeldingsfrist er 20. januar til Randi Elisabeth Mathisen mob. 99604949 eller e-post randi.mathisen2@getmail.no.

Har du spørsmål så nøl ikke med å ta kontakt med meg på tlf eller e-post. Yoga og Pilates utfyller hverandre. Yoga strekker de store muskelgruppene, mens Pilates styrker de små og dype, kjernemuskulaturen. Ved å trene begge oppnår du maksimal effekt. Disse treningsformene passer til alle uansett alder og kondisjon. Disse tilbudene gir deg fysisk og psykisk styrke, men også store medlemsfordeler. Deltar du på to av kursene betaler du kun kr. 1750. Synshemmede medlemmer vil bli prioritert.
Oslo fylkeslags trimgruppe Randi Elisabeth Mathisen

3. Blomsterbinding med blomster Finn
Kjære medlem. Du inviteres den 25.01.2016 til foredrag og blomsterbinding med selveste Finn Schjøll «Blomster-Finn». Han vil holde foredraget «Gjør som mora di sier» og formidle av sine kunnskaper om blomster og stell. Dette bør du ikke gå glipp av, så meld deg på til medlemssenteret på tlf. 23 21 50 50 eller send en epost til medlem@blindeforbundet.no. Vi serverer rundstykker og kaffe. Deltageravgift: kr. 50,-. Deltageravgift for ledsagere: kr. 50,-. Du betaler kontant når du kommer, fint om du har med deg akkurat til deltageravgiften da vi har lite veksel. Arrangementet holdes i kantinen i Norges Blindeforbund sine lokaler i Oslo, Sporveisgata 10 fra kl. 17:00 til 19:00.

Hjertelig velkommen!

Hilsen fra medlemssenteret

4. Mystikk i hørespillforeningen
Hørespillforeningen for synshemmede avholder sitt første møte etter nyttår, tirsdag 19. januar 2016 klokken 18:00.  Vi holder som vanlig til i kantinen i Sporveisgaten 10, og denne gangen byr vi på to stykker.  Først ute er "Passasjeren" av Anders Bodelsen, og etter pausen spiller vi "Startkapitalen" av Ole Bargum. Det blir lett servering.  Medlemmer betaler kroner 30 i inngangspenger, ikke-medlemmer betaler kroner 50.

Påmelding til foreningens leder Eirik Skåden innen 18. januar på e-postadresse eirik@soulcraft.no. Vel møtt.
Hilsen styret i Hørespillforeningen