Planlagte aktiviteter, informasjon fra valgkomiteen og interessepolitikk

Nyhetsbrev sendt: 25.02.2016

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

1. Besøk Arbeiderbevegelsens arkiv
2. Isfiske
3. 17. mai i Sporveisgata ut/ Konsert med Lars Klevstrand inn.
4. Vil du sitte i styret?
5. Aktivitetsuke for førerhundbrukere på Hurdal
6. Spørreundersøkelse - Digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne
7. Kurs/studieprogram om kropp og samfunn - om holdninger og barrierer i samfunnslivet
8. Informasjon om annonser og aktiviteter

1. Besøk Arbeiderbevegelsens arkiv
Fredag 4. mars klokka 13.00 besøker vi Arbeiderbevegelsens arkiv. Dette er et arkiv og bibliotek åpnet i 1910. I dag er det landets største private arkivinstitusjon. Vi får en guidet og tilrettelagt omvisning med utvalgte smakebiter fra det rikholdige arkivmaterialet. Først får vi litt generell informasjon og biter fra arbeiderbevegelsens kvinnehistorie. Så blir det en liten minikonsert ved en av de ansatte, med utvalgte arbeidersanger og noe selvkomponert materiale. Til slutt skal vi ned i magasinene og følge en persons skjebne gjennom krigsårene fra post til post i arkivet. Vi møtes utenfor Folkets hus, Youngs gate11c, klokken 12.45. Påmeldingsfrist er torsdag 25. februar.  Denne er absolutt, siden vi må levere navneliste til arkivet i forkant, på grunn av strenge sikkerhetsrutiner.

2. Isfiske
Lørdag 5. mars skal vi sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund ha isfisketur på Bogstadvannet. Vi lager bål og griller mat. Alt folk må ha med er varme klær. Vi ordner resten. Avreise klokka 11.30 fra Sporveisgata. Hjemreise kl. 15.00 Pris: 50,- for alle over 12 år inkl. mat. Påmelding senest 29. februar til [1]oslo@blindeforbundet.no eller tlf 23215000 Turen er en del av Oslo-historie prosjektet vi har mottatt midler til av Extrastiftelsen.

3. 17.mai i Sporveisgt ut / Konsert med Lars Klevstrand inn
17. mai er i år i tilknytning til pinse og vi regner da med at flere en vanlig er bortreist. Av budsjettmessige vurderinger (høye kostander og lite folk) blir det derfor ikke noe 17.mai arrangement i Sporveisgata i år. MEN… isteden vil vi 2.juni arrangere konsert med kjente og kjære Lars Klevstrand på Solvik Camping/Malmøya. Det tror vi blir veldig hyggelig og håper mange vil være med på. Mer informasjon kommer senere om denne dagen.

4. Aktivitetsuke for førerhundbrukere på Hurdal
Aktivitetsuke for førerhundbrukere på Hurdal Alle førerhundbrukere i Norge inviteres til aktive dageri tiden 3.- 7.. august 2016. Kurset vil bli holdt med base på Hurdal syn- og mestringssenter. Aktiviteter du kan forvente er tradisjonell lydighetstrening, i tillegg til hverdagslydighet som for eksempel hilsetrening, passering, gå pent i bånd. Det blir  også bytrening, hinderbane, skog og miljøtrening.I tillegg til dette jobber vi med å få til en ordentlig friluftsdag som skal gi deg en fin naturopplevelse over stokk og stein, sammen med din førerhund. Etter påmelding vil deltakerne bli bedt om å tenke gjennom hva de ønsker å fokusere på under kurset for å kunne sikre at du får best mulig utbytte av treningen.

Førerhundtrenere vil være tilstede under kurset og lede treningene i samarbeid med hjelpetrenere. I tillegg til trening vil det bli avholdt et foredrag. Tema for foredraget er ikke fastsatt enda. Kom gjerne med ønsker til tema. Vær oppmerksom på at vi ikke har ubegrenset antall rom til disposisjon. Dersom du trenger å ha med deg ledsager ønsker vi at dere bor på samme rom. Dine reiseutgiftene blir dekket av Norges Blindeforbund, forutsatt at du velger billigste reisemåte. Det er ønskelig at flest mulig benytter seg av fellestransporten til og fra Hurdalsenteret. Påmelding: Kurset har plass til 40 deltakere. Påmeldingen starter 10. mars. Vi gjør oppmerksom på at i år vil vi registrere påmeldingene fortløpende og etter 40 påmeldinger vil det bli ført venteliste.Egenandelen for kurset er kr. 1000 for medlemmer av Norges Blindeforbund og kr. 1 350 for andre deltakere. Egenandelen skal betales inn i forkant av kurset og senest 30. Juni. Påmelding til Britt Nonås på e-post banonaas@online.no eller på telefon 56 33 60 33/ 90690 133, eller til Stine Jåthun på e-post stinejaathun@hotmail.com eller på telefon 913 10 025. Ved påmelding ønsker vi å vite: - Navn, adresse, e-post og telefonnummer - Hvordan du ønsker å få informasjon fra oss, e-post, svartskrift eller punktskrift - Om du har matintoleranse/allergi av betydning - Om du har andre behov det er viktig at vi vet om, som diabetes, nedsatt hørsel etc. - Om du ønsker omvisning på Hurdalsenteret ved ankomst - Når du fikk din førerhund - Om du har deltatt på kurset tidligere  Velkommen til noen hyggelige og aktive dager for både to- og firbente.
Hilsen Aktivitetsutvalget for førerhundbrukere.

 5. Vil du sitte i styret?
Det er snart tid for årsmøte. Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med så mange aktuelle kandidater som mulig. Til årsmøtet i Charlottenberg er følgende plasser valgbare:  Til styret: Leder, nestleder, 4.styremedlem og 2.varamedlem  Til valgkomiteen: Leder, to medlemmer og ett varamedlem. For å sitte i styret må du være medlem av Oslo fylkeslag (betalt medlemskontingent). Det er kjempeinteressant å sitte i styret og på den måten være midt i mulighetene for å påvirke fylkeslagets arbeid. For å kunne gjøre dette mest mulig effektivt, og for å henge med i enkelte diskusjoner er det av betydning at du kan bruke e-post som verktøy. Innspill rettes til valgkomiteens leder Hanne Jernsetervangen. tlf 93452973.

6. Spørreundersøkelse - Digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne
Funka søker fagfolk innen ideelle organisasjoner samt jobbveiledere, hjelpemiddelsdistributører, NAV-ansatte, tilretteleggere, rådgivere og deg som kjenner deg igjen i denne målgruppen, til stor kartlegging av digitale barrierer for økt sysselsetting blant funksjonshemmede. Alt vil bli anonymisert.

 Du kan bidra på 2 ulike måter:
1. Svar på den nettbaserte spørreundersøkelsen i lenken: http://www.surveygizmo.com/s3/2583286/Digitale-hindre-for-sysselsetting

2. Kontakt Joachim Henstad på telefon 486 06 772 eller på e-post joachim.henstad@funka.com for å avtale et telefonintervju. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål til selve undersøkelsen! Stor takk til alle som allerede har delt sine erfaringer og sin kunnskap med oss – dette vil være til stor hjelp for mange som står utenfor arbeidslivet!  Oppdragsgiver er Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir. Endelig rapport vil bli overlevert Regjeringen.Mer informasjon om Bufdir-oppdraget på Funkas nettsted i lenken: http://www.funka.com/no/om-funka/nyheter/no/funka-i-oppdrag-for-bufdir/

7. Kurs/studieprogram om kropp og samfunn - om holdninger og barrierer i samfunnslivet
 Kurs / studieprogram for interesserte i kropp og samfunn hvor man ser på holdninger og barrierer i samfunnet. Høyskolen i Oslo og Akershus ønsker at personer med nedsatt funksjonsevne deltar. Man bestemmer selv om man kun deltar på kurset eller om man også skriver oppgave og får studiepoeng. Følg linken for mer informasjon: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Rehabilitering-og-habilitering/Programplan-for-Masterstudium-i-rehabilitering-og-habilitering-2015/MAREH4100-Kropp-og-samfunn-Kull-2015

8. Informasjon om annonser og aktiviteter
I forrige nyhetsbrev skrev vi om fylkeslagets informasjonskanaler. Vi vil i den forbindelse også legge til at Radio Z, som er Blindeforbundets egen radio også kan brukes til å formidle informasjon om annonser og aktiviteter. Ta kontakt med Aage Auby eller May Britt Haug i Informasjonsavdelingen radioz@blindeforbundet.no tlf. 23. 21.50.60

 


 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 5. mars skal vi sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund ha isfisketur på Bogstadvannet. Vi lager bål og griller mat. Alt folk må ha med er varme klær. Vi ordner resten. Avreise klokka 11.30 fra Sporveisgata. Hjemreise kl. 15.00 Pris: 50,- for alle over 12 år inkl. mat. Påmelding senest 29. februar til oslo@blindeforbundet.no eller tlf 23215000 Turen er en del av Oslo-historie prosjektet vi har mottatt midler til av Extrastiftelsen