Politisk nytt, medlemsmøte og aktiviteter i klubber og lag