Rettelse - deltakelse i forksningsprosjekt

Nyhetsbrev sendt: 11.01.2016

Når det gjelder deltakelse i forskningsprosjekt, som omtales nedenfor ble i gårsdagens nyhetsbrev ved en feiltakelse opplyst at denne skal organiseres som en spørreundersøkelse. Dette medfører ikke riktighet og vi beklager det inntrufne.

Forskere ved Universitetet i Oxford, “Department of Experimental Psychology” gjennomfører nå e...n studie for å undersøke forholdet mellom hørsel og haptisk sans, og mellom hørsel og syn: Er det enklere å gjenkjenne, f.eks. en taktil kurve når denne ledsages av en bestemt lyd? Vi søker herved frivillige deltakere, kategorisert som blind i løpet av sitt første leveår. Hørsel må være normal, eller korrigert til normal.

Studien er tredelt: Del 1 undersøker hvorvidt vi gjenkjenner taktile former mer eller mindre nøyaktig når de ledsages av en bestemt lyd, Del 2 hvorvidt vi gjenkjenner lyder som bestemte taktile former, og Del 3 hvilke former vi tegner for bestemte lyder. Du kan selv bestemme om du vil delta i hele eller deler av undersøkelsen.

Varighet: Ca. 60 minutter. Kompensasjon: 150 Kr. Sted: Sporveisgaten 10, Oslo. For mer informasjon og/eller for å delta, ta kontakt med: Dr. Torø Graven, graven@oslo.online.no / 906 00 822.