TT undersøkelse, andre interessepolitiske saker og nyheter fra klubber og lag

Nyhetsbrev sendt: 01.04.2016

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende:
1. Evaluering av TT tjenesten - fritidsreiser til Akershus
2. Viktig seminar om lese og sekretærhjelpsordningen og andre rettigheter
3. Summetonen - klubben for alle
4. Rettelse vedr tur til Bymuseet

1. Evaluering av TT tjenesten - fritidsreiser til Akershus
Fylkeslaget har mottatt et brev fra Oslo kommune som vedrører evaluering av TT - ordningen og det nye tilbudet som gir mulighet til å benytte et begrenset antall reiser utenfor Oslo kommune. Oslo kommune ber om Blindeforbundets tilbakemeldinger på hvordan medlemmene opplever ordningen. Oslo kommune ber spesielt om tilbakemelding på følgende spørsmål:

- Hvilken kjennskap og erfaringer har medlemmene med ordningen?
-  Har noen av deres medlemmer søkt om fritidsreise til Akershus? I så tilfelle, hvilke erfaringer finnes mht søknad, innvilgelse/avslag og bruk av tjenesten?
- Hva kunne vært annerledes ved ordningen?

Det er svært viktig for fylkeslaget å kunne gi en presis tilbakemelding til Oslo kommune om hvordan våre medlemmer opplever dette tilbudet og hvilke erfaringer som har blitt gjort for å kunne påvirke og utvikle tilbudet i riktig retning. Vi håper derfor at de av dere som har benyttet dette tilbudet kan gi oss tilbakemeldinger, innspill og svar  på spørsmålene innen onsdag 13. april 2016.

2. Viktig seminar om lese og sekretærhjelpsordningen og andre rettigheter
Synshemmede Akademikere - Invitasjon til seminar - Lese - skrive og fungere.
Synshemmede Akademikere inviterer til åpent halvdagsseminar «Lese – skrive – fungere» lørdag 23. april, kl. 12.30-18.00 på Smarthotel Oslo, St. Olavsgate 26. På dette seminaret vil vi ta for oss lese- sekretærhjelpsordningen for synshemmede og ordningen med funksjonsassistent. Hva kan ordningene brukes til? Hvilke erfaringer har vi med ordningene? Hvordan kan ordningene forbedres?

Seminarprogram

 12.30 Enkel lunsj

 13.00 Åpning

 13.15 Lese- sekretærhjelpsordningen i et juridisk lys. Innledning og spørsmål v/ juridisk rådgiver i NBF, Eivind Knudsen

14.00 Pause

 14.15 Ordningen med funksjonsassistent - hva innebærer den? Innledning og spørsmål v/ prosjektleder i Uloba, Kassiani Zissis Eriksen

 15:00 Kaffe, kaker, frukt

 15.30 Tre brukere av ordningene forteller om sine erfaringer

 16.00 Debatt og oppsummering

 17.00 avslutning

På kvelden samles vi for en bedre middag på en god restaurant. Mat og drikke må deltakerne stå for selv. Velkomment til et interessant seminar, hyggelig samvær og god stemning!

 Praktiske opplysninger

 Konferanselokale

Vi benytter teleslynge i konferanselokalet.

Deltakeravgift

Satser for deltakeravgiften er:

kr 300,- for foreningsmedlemmer i arbeid

kr 200,- for studenter og andre foreningsmedlemmer

kr 400,- for ikke medlemmer

Assistenter/ledsagere deltar gratis.

 Påmelding
Påmeldingsfristen er 15. april. Påmeldingen er bindende. For å melde deg på, sender du en epost til <styre@saf-org.no>. Kontonr. for påmelding: 9235.22.83772. 

3. Summetonen - klubben for alle
Velkommen til møte i Summetonen – klubben for alle mandag 11. april 2016 kl 19.00 i Sporveisgt. 8 – inngang porten.
Denne kvelden vil Otto Prytz more oss med gode Nordlandsfortellinger – bl.a. av Asbjørn Dybvad. Dette blir for noen av oss et gjenhør fra 1960-årenes hyggekvelder på Huseby. Bevertning. Loddsalg. Entre kr. 30,00.

Summetonen klubben for alle Karin Bye Johansen sekretær

4. Rettelse vedr tur til Oslo Bymuseum
Ved en inkurie fremgikk ikke datoen for arrangementet i forrige nyhetsbrev. Teksten følger derfor på nytt. Arrangementet finner sted den 20 april 2016.
Oslo Bymuseum
Bymuseet er det kulturhistoriske museet for Oslo by. Fremmøte i Frogneveien 67 klokka 12.45. Påmeldingsfrist mandag 11. april. Egenandel 50,- kr. For  mer informasjon ring Stein Morbech 96514122, eller send e-post til oslo@blindeforbundet.no Besøket er en del av prosjekt om Oslo hvor vi har fått midler av Extrastiftelsen.