Velkommen til Høstmøtet 2015, deputasjoner og andre interessepolitiske saker

Nyhetsbrev sendt: 19.10.2015

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende saker.

1. Velkommen til årets høstmøte
2. Deputasjoner/komitehøringer i Oslo bystyre
3. Nytt i TT saken

1. Velkommen til høstmøtet
Bli med på høstmøtet som har fått ny form! GT Sara, Norges eldste stand-up komiker skal underholde. Hun er kjent som Norges eldste stand-up komiker. Hun skal også spise middag med oss. Vi skal få bedre innsikt i vår egen historie med vikinger, var de bare røvere? Foredragsholder er Unn Pedersen, postdoktor, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved universitetet i Oslo. Påtroppende generalsekretær i Norges Blindeforbund, Arn...t Holte skal innlede til diskusjon om Blindeforbundets vei mot 2018. Nytt er også "Speakers corner". Her kan du melde fra om en sak du ønsker å si noe om. Stort eller lite tema. I utgangspunktet innlegg på 5 minutter. Meld deg på til denne posten så tidlig som mulig, senest før møtestart den 14.november. Budsjett er eneste obligatoriske høstmøtepost og skal derfor legges frem og godkjennes. Men det som før var opplesning av protokoller er isteden en fremlegging av styret for hva de har arbeidet med siden årsmøtet. Så er det alltid spennende å se hvem som får hedersnålen! Vi får servert både 2-retters lunsj og middag. Alt inkludert i prisen som er 250,- pr. pers. (For de med inntekt/formue under 200.000 vil prisen være 150,-) Stedet er Hotel Royal Christiania i sentrum av Oslo (Biskop Gunneriusgt 3) lørdag den 14.november. Påmeldingsfrist er 2.november. Vi håper å se deg! Her er det foreløpige foreslåtte tidsskjema:

9.00-9.30 Kaffe og frukt
9.30- 10.00 Godkjenning av innkalling og forretningsorden, navneopprop, valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere
10.00- 10.30 Styreleder presenterer styrets arbeid det siste halvår.
Spørsmål. 10.30-10.45
Pause 10.45- 11.30 «
Speakers corner» - istedenfor innsendte saker 11.30- 12.45
Lunsj 12.45 – 13.00
Utdeling av hedersnål 13.00- 13.30
Budsjett 2016 13.30- 14.15
Blindeforbundets vei mot 2018. V/ Arnt Holte.
Spørsmål 14.15- 14.35
Pause 14.35- 16.00 «
Vikinger, bare røvere?» Foredrag v/Unn Pedersen 16.00- 16.15
Avslutning 16.15-16.35  Underholdning v GT Sara.
17.00 Middag

 2. Budsjett-deputasjon i Oslo Bystyre
I forbindelse med Oslo kommunes fremleggelse av budsjett og økonomiplan (2016 - 2019) og andre saker som behandles i Oslo Bystyre har organisasjoner og foreninger rett til å be om møte med de ulike fagkomiteene i Bystyret, som f.eks Samferdsels og miljø komiteen eller Byutviklingskomiteen. Norges Blindeforbund Oslo har bedt om flere møter med ulike komiteer for å  kunne ta opp saker og belyse problemstillinger på vegne av våre medlemmer. I årets deputasjoner tar vi opp 3. tema.

1. TT - egenandelsøkningen og den generelle utvikling.
2. Skole og utdanning/tilgang til digitale verktøy for blinde og svaksynte.
3. Universell utforming og tydelige krav til gamle bygg.

3. Et bilfritt sentrum. Hva med TT transporten?

Gjennom media har det de siste dagene blitt klart at  en av de tingene de nye Byrådspartiene i Oslo kommune er enige om er at vi på sikt skal bevege oss mot et bilfritt Oslo Sentrum. Dette som et av mange miljøtiltak. Hva vil dette bety for taxi-kjøring generelt og brukere av Tilrettelagt transport (TT) spesielt? Oslo fylkeslag ønsker å understreke overfor våre medlemmer at vi umiddelbart starter arbeidet med å undersøke hvilke konsekvenser, et slikt vedtak evt vil bety for TT transporten og hvilke tiltak som  må sikres for at synshemmede og andre grupper av funksjonshemmede som er avhengig av bilskyss ikke rammes.