Get Going!

Tilrettelagt treningstilbud for synshemmede på Havnaberg eldresenter i Haugesund.

Dato: 25. januar kl. 18:00–19:00
Fylke: Rogaland
Kontakt:
Trenings-koordinator Liv Solvår Eilerås, tlf: 913 88 464 eller kontoret på tlf: 51 53 36 85

Vi har 2 personlige trenere som har fått opplæring i hvordan de skal instruere synshemmede i fysiske øvelser. De gir også råd om kost og ernæring.

Det er ingen begrensning på alder, men dette tilbudet er til de som ønsker å komme i gang med trening, og ikke til de som trener fast og er i god fysisk form.