AVLYST! (COVID-19) - Get Going!

For alle som ønsker å komme i gang med trening!

Dato: 26. mars kl. 17:30–19:00
Fylke: Rogaland
Arrangør: Haugesund og Omland
Kontakt:
Treningskoordinator; Liv Solvår Eilerås - tlf: 913 88 464

Hver torsdag arrangerer fylkeslaget trening på Havnaberg frisklivssentral i Haugesund.

To personlige trenere har fått opplæring i hvordan å instruere synshemmede i fysiske øvelser og de gir også råd om kosthold og ernæring.

Det er ingen begrensning på alder, men dette er i hovedsak et tilbudet for dem som ønsker å komme i gang med trening, og ikke til de som allerede trener fast og er i god fysisk form.

Det vil være mulig å komme inn i treningen når du måtte ønske i løpet av sesongen og det er plass til flere deltakere.

Møt opp i Harandsgata 226 - inngang badebassenget.

Egenandel er 25,- pr. gang.