Høstmøte 2017

Høstmøte og kurs på Bryne Kro og Hotell.

Dato: Fra 18.11 kl. 13:00 til 19.11 kl. 14:00
Fylke: Rogaland
Kontakt:
Kontoret: 51533685

  • Det settes opp buss fra Haugesund lørdag kl 10:00 og fra Stavanger kl 12:00.
  • Kurset for helgen er en oppfølger fra årsmøtet, og vi fortsetter med hverdagsteknologi.
  • Høstmøtet skal behandle vanlige høstmøtesaker, og medlemmer som har saker de ønsker behandlet må sende disse til kontoret innen 1. november.
  • Egenandelen som dekker fellestransport, overnatting og full pensjon er kr. 1000,- per person.
  • Mer detaljert informasjon sendes ut til alle deltakerne ca 1.uke før møtet.

 

Påmeldingsfristen skjer til kontoret innen 1. november.