Informasjonsmøte om Skottland-tur med Stavanger og Omegn Lokallag

Birkelandsgata 12 i Stavanger

Praktisk informasjon

  20. september kl. 18:00–21:00

Fylke: Rogaland
Kontakt:
Olav Lunde.
Telefon: 93257547.

Beskrivelse

Informasjonsmøte om Skottland-tur i 2017 og informasjon om resten av planen for i høst. Frisklivssentralen blir kontaktet vedrørende foredrag. Vel møtt!