Juleavslutning

Samling på Staalehuset

Dato: 27. november kl. 18:30–21:00
Fylke: Rogaland
Arrangør: Haugesund og Omland
Kontakt:
Ole Leirvåg, lokallagsleder, tlf. 52 83 69 28 / 976 53 477

Juleavslutning på Staalehuset i Haugesund. Påmeldning innen 13. november til lokallagets leder, Ole Leirvåg.

Egenandel er på kr. 200,- per person som betales til lokallagets konto nummer 3240 06 00677 innen påmeldingsfristens utløp.

Vel møtt!