Medlemsmøte

En inspirerende oppsummering

Dato: 26. august kl. 18:30–21:00
Fylke: Rogaland
Arrangør: Haugesund og Omland
Kontakt:
Ole Leirvåg, leder, tlf. 52 83 69 28 / 976 53 477

Elena Daniela Trifan forteller fra sin fantastiske tur til Nord-Norge i sommer.

Medlemsmøtene blir avholdt på Gamle Slaktehus i Haugesund.

Det blir bevertning med kaffe og rundstykker og deretter en liten utlodning (ta med en liten gevinst).