Velferdsteknologi

Tema velferdsteknologi

Dato: 17. april kl. 18:00–21:00
Fylke: Rogaland
Kontakt:
kurt.helgeland@lyse.net (helst e-post) eller mobil (kun kveldstid): 404 53 792

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Dette blir spennende.

Sted: Birkelandsgaten 12, Stavanger, kl 18.00.