Kvinnenettverksgruppe

Dette er et nettverk for synshemmede kvinner i alderen 30 til 55 år, men selvsagt er alle velkommen. Nettverket er et sosialt treffsted, hvor gruppen møtes på ulike steder for hver gang, for å snakke om relaterte temaer som berører gruppen.

Ønsker du mer informasjon kontakt kontoret på telefon  51 53 36 85.