Har du vunne i lotteriet?

Vi har trekt vinnarane i årets fylkeslagslotteri. Kanskje er du ein av dei heldige? Alle vinnarane vert tilskrivne, og premiar tilsendt i posten- så snart dei kjem på kontoret. Stor takk til næringslivet som har bidrege med premiar og til alle de som har kjøpt lodd.

Nyhetssak fra 19. september 2017

premieliste
  1. Weekend for 2 personar, Thon hotell Jølster

       Jan Ole Solvik

  2.   Gåvekort 500 kroner, Knutholmen

        Annfrid Birkeflet

  3.   Middag for 2 personar, Pyramiden senterkafe i Gaupne

        Olav K Valberg

 4.    Lunsj for 2 personar, Turtagrø hotell

        Thea Aamot Hegrenes

 5.    Middag for 2 personar på Gaupnetunet

        Kirsti Helga Isehaug

 6.    Middag for 2 personar Jostedal hotell

        Kari Øygard

 7.    Gåvekort på Gloppen hotell

        Trygve Virkesdal

 8.    Gåvekort Choice hotell

        Solveig Ommedal

 9.    2 billettar til heimekamp i Sogndal

        Henry Johan Neverdal