Har du vunne i lotteriet tru?

Fylkeslaget har i løpet av nokre sommarmånadar gjennomført medlemslotteriet sitt. Den 16. september vart lotteriet trekt, og her kan du sjå kven dei heldige vinnarane er. Gevinstane er gitt i gåve frå næringsliv og samarbeidspartnarar, og styret takkar for alle bidrag; loddkjøp såvel som gåver.

Nyhetssak fra 30. september 2016

Bilde av lobbøkene til lotteriet.

1. Gavekort Thon Jølster hotell
Marit Askeland

2. Lydbokspelar m/lydbok
Laila og Kåre Teigene

3. Lydbokspelar m/lydbok
Olav Kornelius Valberg

4. Gåvekort, Knutholmen
Eli Kristin Sneldal

5. 2 billettar Sogndal Fotball
Nina Birkeland

6. Gåvekort Turtagrø hotell
Petra Dalberg

7. Gåvekort Comforthotell
Liv Hilde Haraldsvik

8. Gåvekort Vesterland Leikeland
Merethe Nes

9. Gåvekort Jostedal Hotell
Frank Martin Haraldsvik

10. Gåvekort, Lustraparken
Solveig Haugnes

11. Gåvekort Gloppen Hotell
Gudmund Arthur Rørstadbotten