Vel overstått årsmøte

26.-27.april avvikla Blindeforbundet Sogn og Fjordane årsmøte 2019 på Skei. Det vart eit godt møte med kjekke gjester, gode vedtak og godt sosialt samvær.

Nyhetssak fra 02. mai 2019

Bilde av Thon Jølster hotell der årsmøtet vart holdt

I tillegg til årsmøtesaker hadde vi besøk frå Nav, hjelpemiddelleverandøren Cantec og Sogn og Fjordane Teater. Nav gav god informasjon om brukarpass og fordelane ved den ordninga. Cantec fortalde om og viste fram mange ulike hjelpemiddel for svaksynte og blinde. Sogn og Fjordane Teater stilte med ei spesiallaga forestilling til årsmøtedeltakarane. Teateret fekk utfordringa å lage ei forestilling for blinde og svaksynte og svarte med å ta oss med inn i målaren Nikolai Astrups rike. Forestillinga vart svært godt motteke av publikum og tilbakemeldingane til teateret om stkket var storveis. Både skodespelarar og publikum koste seg. 

Under årsmøtet vart det valgt nytt styre. Styret er som følger:

Leiar:                         Anita Våg                     

Nestleiar:                  Magnus Strand           

Styremedlem:           Solveig Haugnes        

Styremedlem:           Melchior Leirmo        

Styremedlem:           Einar G. Fauske           

 

1.varamedlem:          Liv Hilde Haraldsvik   

2.varamedlem:          Linda Johannesen      

 

Vi takkar for eit godt årsmøte og ønskjer nye og gamle medlem i styret lykke til med det viktige arbeidet!