Brukermedvirkerkonferanse

Dato: Fra 17.11 kl. 15:00 til 18.11 kl. 15:00
Fylke: Sør-Trøndelag
Kontakt:
Fylkeskontoret tlf: 73 80 01 50 eller mail: sor.trondelag@blindeforbundet.no

Vi har den store gleden av å invitere alle brukermedvirkere og tillitsvalgte i fylkeslaget til konferanse med fokus på lokal brukermedvirkning.
Tema for konferansen er:
Hva skal vi egentlig mene når vi representerer Blindeforbundet?
Hvordan skal vår medvirkning få størst mulig virkning?

 

Påmeldingsfrist er 1. november 2017.