Hjertelig jul på Fagerhaug

Praktisk informasjon

  26. november kl. 00:00–00:00

Fylke: Sør-Trøndelag
Hvem er tilbudet for: Medlemmer
Sted: Fagerhaug
Pris: 150,-
Påmeldingsfrist: 15. november
Kontakt/påmelding:
Arild Ræder Norberg
E-post sor.trondelag@blindeforbundet.no
Telefon 73 80 01 50

Reiseinformasjon

150,- inkluderer transport.

Beskrivelse

Julemarkedet på Fagerhaug har blitt et populært førjulsmarked.

Medlemmer har fått invitasjon i post/e-post.