Høstmøte

Dato: Fra 20.10 kl. 15:00 til 22.10 kl. 15:00
Fylke: Sør-Trøndelag
Kontakt:
Kontoret
e-post sor.trondelag@blindeforbundet.no

Årets høstmøte arrangerer vi i Kristiansund!

Alle medlemmer får invitasjon i posten.