Jubileumsfest Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag 50 år

Dato: 24. februar kl. 00:00–00:00
Fylke: Sør-Trøndelag
Kontakt:
Fylkeskontoret telefon 73800150

Norges blindeforbund Sør-Trøndelag fyller 50 år.

Dette skal naturligvis markeres på mange måter
gjennom hele året. Det første som vil skje er at vi inviterer til jubileumsfest på Scandic Hotell Nidelven den
24. februar
. Medlemmer får et eget brev med invitasjon til dette januar 2018