Lyttekroken

Dato: 10. oktober kl. 18:00–21:00
Fylke: Sør-Trøndelag
Kontakt:
Fylkeskontoret telefon 73800150

Onsdag 10. oktober.

Alpejegerens kjæreste.

Edvardo Anton.

Mat og drikke til selvkost, som vanlig.

Vi møtes i Idungården.