Mandagsforum

Dato: 27. november kl. 11:00–14:00
Fylke: Sør-Trøndelag
Kontakt:
Fylkeskontoret telefon 73 80 01 50

Sted: Idungården

Kaffe og Åresalg.

Hvis du trenger følge fra og til taxi, ring oss på telefon: 73 80 01 50