Nettbrett og smarttelefon - erfaringsdeling

Dato: 08. november kl. 11:30–14:00
Fylke: Sør-Trøndelag
Kontakt:
Kontoret
sor.trondelag@blindeforbundet.no
Tlf 73 80 01 50

Beskrivelse mangler