Grenseløse idrettsdager 2015

Idrettsforbundet inviterer til grenseløse idrettsdager oktober 2015

Nyhetssak fra 23. september 2015

I oktober 2015 inviterer Norges idrettsforbund sammen med en rekke samarbeidspartnere til grenseløse idrettsdager tre steder i Midt-Norge. Onsdag 21. oktober kommer turen til Trondheim. 

Arrangementet vil foregå i Trondheim spektrum fra kl. 10.00-13.45. Her vil det bli mulighet for å teste ut ulike aktiviteter og aktivitetshjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne.

Skoleelever kan ta med seg 2-3 venner fra klassen som får bli med på denne dagen. Foreldre, lærere, SFO-ansatte, fagpersoner og andre interesserte er hjertelig velkomne til å bli med for å se hvilke muligheter og hjelpemidler som finnes for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Deltakelse på arrangementet er gratis. Du finner mer informasjon på www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede (trykk på "Grenseløse idrettsdager").