Sør-Trøndelag BUF (barne, ungdom og familieutvalget)

Leder

Gry Merete Lundhaug Johnsen

Tlf: 40 46 66 71

Andre medlemmer av utvalget.

Christina Hagerup

Randi Resell

Jørg Kunzendorf

Arild Øyan

Eva Elida Singsaas Skråmestø