Styret i Sør-Trøndelag fylkeslag

Dette er styret for Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag, valgt på årsmøtet 2017. Ta gjerne kontakt.

Fylkesleder:

Nina Frisnes Øyan
Hauganvegen 44 A
7563 Malvik
Mobil: 926 61 567
E-post: ninaoyan15@gmail.com

Nestleder:

Aud-Torhild Andersen
Sommerfjøsekra 12
7300 Orkanger
Mobil: 416 20 225
E-post: ata7300@hotmail.com

Styremedlem:

Arild Øyan
Hauganvegen 44 A
7563 Malvik
Mobil:920 92 030
E-post: arild.oyan@broadpark.no

Styremedlem:

Randi Resell
Yggdrasilvegen 15D
7033 Trondheim
Mobil:  950 48 207
E-post: rares@online.no

Styremedlem:

Ida S. Utne
Stokkbekken 135
7048 Trondheim
Mobil: 900 99 841
E-post: idautne@gmail.com

1. varamedlem

Lars Marius Heggberget
Melhusvegen 893
7228 Kvål
Mobil: 901 24 471
Epost:  larsmhe@online.no

2. varamedlem

Gry Merete L. Johnsen
Kolstadflata 7B
7098 Saupstad
Mobil: 404 66 671
E
-post: grymejo@online.no