Trondheim lokallag

Lokallagstyret består av følgende:

 

Leder

Reidar Bremnes Anderssen, tlf 907  87 354

Nestleder

Jonny Gellein

Styremedlem

Toril Elnan