Avlyst grunnet økt Covid-19 Grenland lokallag, møte 12. november kl 18.00

Velkommen til Vestsiden velferdssenter. Underholdning ved Pors Duo. God bevertning. Hjertelig velkommen.

Dato: 12. november kl. 18:00–21:00
Fylke: Telemark
Arrangør: Grenland lokallag
Kontakt:
35525721

Grenland lokallag av Norges Blindeforbund Telemark arrangerer møter hver andre torsdag i måneden på Vestsiden Velferdssenter kl. 18.00. På møtene er det god bevertning, underholdning, aktuelle tema og utlodning. Hjertelig velkommen.