Møte i Grenland lokallag.

Lokallaget inviterer til møte i Vestsiden Velferdsenter torsdag 8. mars.

Dato: 08. mars kl. 18:00–21:00
Fylke: Telemark
Kontakt:
For mer informasjon ring 35 52 57 21

Grenland
lokallag av Norges Blindeforbund Telemark arrangerer møter hver andre torsdag i
måneden på Vestsiden Velferdssenter kl. 18.00. På møtene er det god bevertning,
underholdning og utlodning.