VALGMØTE 2017

I høst er det stortingsvalg. I den forbindelse inviterer Telemark fylkeslag til valgmøte der stortingskandidatene fra de ulike partiene kommer. Vil de kjempe for en bedre TT ordning for blinde og svaksynte i Telemark?

Dato: 05. september kl. 11:00–00:00
Fylke: Telemark
Kontakt:
35 52 57 21

Du er hjertelig velkommen til å bli med på møtet sammen med stortingskandidatene. Ulike tema vil bli tatt opp. Det blir også god bevertning og utlodning. Du er hjertelig velkommen.