Rehabilitering er viktig

Kurs er viktig. Da kan man komme videre og få god informasjon og opplæring.

Nyhetssak fra 04. mars 2022

Fra venstre. Leder og nestleder i fylkeslaget, Wenche B Odden og Cecilie Gill. Kurs og aktivitetskoordinator Cathy Hansen og rehabiliteringskonsulent Gry Berg.

Tirsdagsklubben til blindeforbundet i Telemark hadde denne uka besøk av rehabiliteringskonsulent Gry Berg og Cathy Hansen, som er kurs og aktivitetskoordinator ved Hurdal syn og mestringssenter. De fortalte om blindeforbundets varierte tilbud til svaksynte og blinde ved sine mestringssentre. Her kan man få hjelp til å håndtere en ny hverdag og ikke minst treffe andre i samme situasjon. De fortalte om årets kurstilbud ved forbundets tre mestringssentra.

Mange som går på kurs hos oss sier at de får livskvaliteten og selvstendigheten tilbake. Du lærer å orientere deg selvstendig og trygt, gjøre husarbeid, lage mat, du får mer kunnskap om egen øyesykdom og opplæring i bruk av I Phone og I Pad, informerte Berg.

Sentrene har også habiliterings kurs, orienterte Cathy Hansen. Da har man fokus på aktiviteter som kunst og håndverk, mat, yoga, musikk, mestringslykke, skogsturer, ski, fjellturer, havfiske m.m. Blindeforbundet tilbyr også temakurs for familier, foreldrekurs og kurs for folk i yrkesaktiv alder. Har man spørsmål som gjelder kurstilbudet til blindeforbundet, synshemmedes organisasjon, er det bare og ring 35 52 57 21.

Det ble også informert om fylkeslagets aktiviteter for 2022. Tirsdagsklubben blir arrangert hver første tirsdag i måneden og i mai og november blir det utflukter til Sverige. I juni blir det tur til Halden og i august tur til Skagen. Det er også lagt opp aktiviteter for barn og unge. Gjengen i yrkesaktiv alder skal blant annet ha møte 31. mars i Arkaden. Lokallagene har også satt opp møteplan. Notodden lokallag har årsmøte 3. mars, mens og Grenland lokallag har årsmøte 10. mars. Midt Telemark lokallag har møte 21. april.

Etter mye god informasjon, ble det tid til en god prat, god mat og utlodning. På møtet ble det bestemt at inntektene fra loddsalget gis til hjelpearbeid i Ukraina. Neste klubb blir tirsdag 5. april.