Smarttelfoner er et smart hjelpemiddel

Opinion har på oppdrag for Norges Blindeforbund gjennomført en spørreundersøkelse om bruk av smartteknologi og ulike teknologiske hjelpemidler.

Nyhetssak fra 13. juni 2017

.

Kort oppsummering fra undersøkelsen:

  • 62 prosent av synshemmede, som har smarttelefon, sier at de får et mer aktivt liv gjennom å kunne bruke smarttelefon
  • Over 40 prosent av alle synshemmede trenger opplæring i bruk av smartteknologi (43 prosent)
  • 54 prosent av de over 60 år har ikke smarttelefon.
  • 17 prosent av synshemmede i gruppen 18 til 29 bruker smarttelefonen til å vipse, mens 92 prosent i samme aldersgruppe i befolkningen generelt vipser.
  • Over halvparten av synshemmede i aldersgruppen 60 til 80, som har smarttelefon, bruker smarttelefonen til å surfe på nett.

 

Det er to ulike grupper som er undersøkt: Befolkningen generelt og medlemmer i Norges Blindeforbund. For undersøkelsen befolkningen generelt er det gjort et representativt utvalg som er kontaktet via telefon (mobil og fast). Målgruppen medlemmer er trukket av Norges Blindeforbund fra deres medlemsdatabase. Intervjuene er gjennomført av Norstat i mai 2017.