Velkommen til foreldrekurs i Norges Blindeforbund

Det er med glede vi inviterer til nytt foreldrekurs i regi av Norges Blindeforbund. Vi ønsker velkommen foreldre / foresatte til barn og unge med synshemming og foreldre som selv er synshemmet til foreldrekurs.

Nyhetssak fra 10. september 2016

Hurdal syn- og mestringssenter. Foto TW.

Vi ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen til kurs, hvor vi tar oss et ”pust i bakken” og lar oss inspirere av kjente og ukjente foredragsholdere som snakker om ulike temaer knytte til vår hverdag.

Foreldrekurset går av stabelen helgen 25 - 27.november 2016 på Hurdal syn- og mestringssenter:

https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/syn-og-mestringssentrene/hurdal-syn-og-mestringssenter

Målsettinger for kurset er læring, erfaringsutveksling, samt sosialt samvær

Vi håper at alle som melder seg på vil få plass. Men vi må dessverre ta forbehold, pga stram økonomi. Vær rask med å sende påmeldingen.  Etter påmeldingsfristens utløp vil kun nyinnmeldte medlemmer bli prioritert. Påmeldingsfrist: 1. oktober 2016. Påmeldingsskjema sendes på mail til Ann-Irene Dæhlin aid@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund v/Ann-Irene Dæhlin Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Påmeldingsskjema finnes også for nedlastning på www.blindeforbundet.no

Bekreftelse

Vi vil, så raskt vi kan etter påmeldingsfristens utløp (2 uker), sende bekreftelse på tildelt plass og giro for betaling. Dersom vi må operere med ventelisteplasser vil dette bli meddelt på samme tid. Ønsker man ikke å benytte plassen må dette meddeles umiddelbart.

Kursavgift

Sammen med bekreftelsen på at du/dere har fått plass på kurset, vil du/dere få tilsendt en innbetalingsblankett for kurset. Priser for kurset er følgende: 2200 kr for to personer i dobbeltrom og 1500 kr for enkeltrom for de som er medlemmer av Norges Blindeforbund. For de som ikke er medlemmer av Norges Blindeforbund er prisen 2800 kr for to personer i dobbeltrom og 1900 kr for enkeltrom.. Ønsker du / dere å bli medlem av Norges Blindeforbund kan dere ta kontakt med vårt Medlemssenter på tlf 23215050 eller sende en e-post til medlem@blindeforbundet.no

Avbud må meldes umiddelbart situasjonen oppstår. Egenandeler vil kun bli refundert ved sykdom som dokumenteres ved legeattest, for den personen legeattesten gjelder for.

Ankomst / avreise:

Kurset starter fredag kl. 12.30, og avsluttes med lunsj søndag. Andre ankomst/avreise - tider må meldes kurskomiteen.

Måltider
Dersom noen av en eller annen grunn ikke skal delta på et eller flere av måltidene må dette meddeles kurskomiteen. Spesielle behov mht mat og måltider må også meldes kurskomiteen.

Transport:

For å få plass til flest mulig deltakere, er det viktig å holde transportkostnadene på et minimum. En del må selvfølgelig bruke fly, men ellers håper vi så mange som mulig kan bruke andre transportmidler.

Flybilletter som skal dekkes av Blindeforbundet blir bestilt av kurskomitéen, så pass på å fylle ut avreiseflyplass og evt. spesielle avreisetidspunkter.  Er ikke annet oppgitt vil flybillettene bli tilpasset kursets program. Vi må presisere at kurskomiteen vil måtte føre en restriktiv linje med hensyn til endringer av flybilletter. Sene endringer eller ønsker om andre reisetidspunkt kan føre til økte transportutgifter. Slike ekstrakostnader kan vi komme til å belaste den enkelte. Ellers gjelder følgende:

  • Blindeforbundet dekker reiseutgifter over kr. 100,- pr. deltaker som er medlem av Norges Blindeforbund etter rimeligste reisemåte.
  • Blindeforbundet dekker ikke reiseutgifter for de som ikke er medlem av Norges Blindeforbund.
  • Drosje og utgifter til parkeringshus refunderes kun i tilfeller hvor dette er avtalt med kurskomiteen på forhånd.
  • Alle reiseutgifter må dokumenteres.
  • Bruk av egen bil godtgjøres med kr. 4,10,- pr. km.
  • Billetter som du ønsker betalt av Blindeforbundet, bestilles av kurskomiteen. Flybilletter blir i utgangspunktet ikke dekket dersom annen transportmåte med rimelighet kan brukes.
  • Vær vennlig å gi utfyllende opplysninger på påmeldingsskjemaet.

 

Det vil bli satt opp gratis buss mellom Gardermoen og Hurdal, denne går kl. 12.00 fredag. Kostnader til annen transport mellom Gardermoen og Hurdal dekkes ikke. Avgang fra Hurdal på søndag er kl. 13.30.

Foreldrekurs

Kurset er beregnet på foreldre/foresatte. Det er derfor ikke anledning til å ta med barn. Unntak fra denne regelen er babyer som ammes.

Informasjon om kurset finnes på våre nettsider www.blindeforbundet.no

Er det noe du lurer på, så kontakt oss:

E-post aid@blindeforbundet.no eller Ann-Irene Dæhlin på tlf 23215027.

Det vil på et senere tidspunkt bli oppgitt mobiltelefonnummer til medlemmer i kurskomiteen som tar imot beskjeder før og under kurset.

Velkommen!

Hilsen oss i kurskomiteen

Sissel Sørensen Bye, Frida Maria Natland, Stine Endresen, Lena Gimse og Ann-Irene Dæhlin