Verdens synsdag markeres torsdag 13. oktober.

Betanien hospital og Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon markerer Verdens synsdag 13. oktober.

Nyhetssak fra 04. oktober 2016

Her har vi fra venstre Svenn Thore Oredalen , rehabiliteringskontakt i Blindeforbundet, sjefsykepleier Elisabeth Sagafoss og avdelingsoverlege Nina Holst ved Betanien hospital. De ønsker alle hjertelig velkommen til Verdens synsdag 13. oktober.

Det blir åpen dag ved øyeavdelingen. Der blir det blant annet satt fokus på øyhelse for alle, grønn stær og tilbud om rehabilitering. Du kan også få målt øyetrykk.

Avdelingsoverlege Nina Holst vil fortelle om øyehelse og overlege Ruben Andersen vil orientere om øyesykdommen grønn stær. Rehabiliteringskontakt Svenn Thore Oredalen vil informere om blindeforbundets mestrings og rehabiliteringssentra.

Arrangementet skjer ved Betanien hospital ved lærings og mestringssenteret i 2. etasje. Det hele starter klokka 14.00 og er gratis. Alle som er interesserte er hjertelig velkommen.