Vi markerer verdens synsdag 8. oktober.

Betanien hospital og Norges Blindeforbund Telemark arrangerer åpen temadag i Ibsenhuset 8. oktober. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Nyhetssak fra 06. oktober 2015

.

 

Kl. 13.00 Velkommen  Betanien Hospital ønsker velkommen til temadag på Ibsenhuset v/Terje Danielsen, direktør

Kl. 13.15 Verdens synsdag Hva er øyehelse? v/ Nina Holst, avdelingsoverlege

Kl. 13.45 Aldersrelatert Maculadegenerasjon (AMD) Informasjon om behandling og om Betaniens kurstilbud

v/Charlotte Lie, overlege og Lise Bekken, sykepleier


Kl. 14.15 Kaffe og utstilling. Her blir det mulighet for å måle øyetrykk

 

Kl. 14.45 Øyehelse i eldre år. Hva skal vi være spesielt oppmerksomme på v/Per Torgeir Årdahl, lege i spesialisering

Kl. 15.05 Barn og syn. Symptomer og behandling av dårlig syn hos barn v/Jannicke Røe, øyesykepleier/ortoptist

Kl. 15.25 Unødvendig blindhet. Nattblindhet -og hvordan man kan utnytte synet best mulig v/Hilde Tuhus Sørli, rehabiliteringsleder Norges Blindeforbund

Kl. 15.45 ICare Betanien Hospitals innsamlingsaksjon til Øyeklinikk i Nepal v/ Frøydis Garmo Hovden, Norges Blindeforbund

Kl. 16.00 Avslutning