Viktig å sjekke synet

Det ble en lærerik markering av Verdens synsdag ved Betanien hospital.

Nyhetssak fra 13. oktober 2016

Fra venstre: En godt fornøyd gjeng ved øyeavdelingen. Oversykepleier Carla Nilsen, overlege Nina Holst og sjefsykepleier Elisabeth Sagafoss.

Overlege ved øyeavdelingen Nina Holst holdt foredrag om øyehelse. Hun fortalte at noen øyesykdommer kan være arvelig, derfor er det viktig å sjekke synet. Høyt trykk i øyne kan være indikasjon på at man har grønn stær. Det er en snikende øyesykdom som er viktig å få behandlet tidlig.

Ellers var hun opptatt av forebygging. Det er utrolig viktig og bruke verneutstyr når man bruker redskap som kan forårsake skader på øye. Festestropper av strikk bør forbys. Når de glipper, kan de forårsake store skader. Man bør også være veldig forsiktig med etsende vesker.

Øyelege Ruben Andersen fortalte om grønn stær og Svenn Thore Oredalen, rehabiliteringskontakt i Norges Blindeforbund Telemark, fortalte om sitt arbeid som likemann. Blindeforbundet har rehabiliteringskontakter (RK) i hvert fylke som drar på hjemmebesøk. Disse kontaktpersonene lever selv med nedsatt syn av forskjellig grad og kan tilby både en god samtale og motivasjon for å komme gjennom de frustrasjonene og utfordringene et synstap ofte bringer med seg.

Verdens synsdag markeres andre torsdag i oktober, og det var Betanien Hospital ved øyeavdelingen og Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon som sammen markerte dagen ved lærings og mestringssenteret ved øyeavdelingen. Vi er kjempefornøyd med dagen, det forteller sjefsykepleier Elisabeth Sagafoss ved Betanien hospital. Hun lover at det blir en ny markering på Verdens synsdag til neste år.