Årskafe Midt-Troms

Vi møtes på Finnsnes hotel

Dato: 04. april kl. 12:00–14:00
Fylke: Troms
Arrangør: Midt-Troms lokallag
Kontakt:
Kontaktpersoner Silje mobil 92607024, Liv 47751131

Vi gjennomgår året 2017. Alle synshemmede og ledsagere er VELKOMMEN!

Bilde av hotellet sett fra lufta på skrå ned.