Høtmøte 2017

Sted: Finnsnes hotel

Dato: Fra 13.10 kl. 17:00 til 15.10 kl. 14:00
Fylke: Troms
Kontakt:
Fylkeslaget telefon 77685190 eller e-post troms@blindeforbundet.no

Årets høstmøte blir i Midt-Troms, nærmere bestemt Finnsnes hotell. Det ligger i Finnsnes sentrum. Mer informasjon med invitasjon og program kommer etter hvert.

Påmelding til fylkeslagets kontor, se ovenfor.

Finnsnes hotells hjemmeside: http://www.finnsneshotell.no/index.php/no/

Finnsnes hotell på facebook: https://www.facebook.com/senjafinnsnes/?fref=ts

 

Finnsnes hotell