Temakveld Miljø

Vi møtes i Troms fylkeslags lokaler i Mellomveien 16, Tromsø.

Dato: 21. februar kl. 18:00–20:00
Fylke: Troms
Arrangør: Friluftsutvalget
Kontakt:
Kontoret telefon 77685190 e-post: troms@blindeforbundet.no

Norges BlindeforbundTroms inviterer til temakveld der vi har fokus på miljø.

Ivar Handeland fra Remiks Avfallshåndtering vil fortelle oss om det arbeidet Remiks gjør.

Kildesorteringen – hva kan vi egentlig kaste i de forskjellige posene?

Gjenvinning – hva skjer med avfallet her i Tromsø og med det som videresendes. 

Kan vi utnytte våre ressurser bedre med tanke på fremtiden?

Hva med avfallshåndteringen i våre naboland?

VELKOMMEN!

Hilsen Fritidsutvalget