Årsmøte Troms 2021 med mer

Hovedlyden idag er årsmøteprotokollen fra årsmøtet i juni. Jeg har også med litt informasjon og et dikt.