Lyd fra Troms uke 13-2022

Denne gangen har jeg med både dikt, referat/protokoller fra interimstyremøter, informasjon og lyd fra 2004, Ole Harald Dahl leser i avisen om Finnsnes bo- og servicesenter.