Lydavisa Troms uke 17

Denne ganger har vi med protokoll nr. 6-2018, samt et kort referat fra årsmøtet 2018.