Lydavisa Troms uke 23

Denne gangen har vi med årsmøteprotokollen og årsmeldinga for 2017.