Tromsø blindesakslag

Blindesakslag er en egen organisasjon under Norges Blindeforbund. Blindesakslagene har egne styrer, egen medlemsavgift og egen økonomi. De driver blant annet med likemannsarbeid og annet opplysningsarbeid i sitt område. De kan også ha messer og lignende for å få inn penger til blindesaken.

Tromsø blindesakslag har møter første mandag i måneden på Tromsø dagsenter, i underetasjen på Heracleum bo og aktivitetssenter kl. 18.00. For mer informasjon, sjekk Aktiviteter i Troms

Kontaktperson:

   mobil 92434017