Tromsø blindesakslag

Blindesakslag er en egen organisasjon under Norges Blindeforbund. Blindesakslagene har egne styrer, egen medlemsavgift og egen økonomi. De driver blant annet med likemannsarbeid og annet opplysningsarbeid i sitt område. De kan også ha messer og lignende for å få inn penger til blindesaken.

Tromsø blindesakslag har som oftest møter første mandag i måneden på et av møterommene i  Heracleum bo og aktivitetssenter kl. 18.00. Kommer du etter kl. 18.00 kan du banke på vinduet opp mot Vestregata. For mer informasjon, sjekk Aktiviteter i Troms

I 2017 har vi møter disse dagene:

 • 9. januar
 • 6. februar
 • 6. mars
 • 3. april (årsmøte)
 • 8. mai
 • 12. juni
 • 4. september
 • 2. oktober
 • 6. november
 • 4. desember
 • Julemessa blir 17. og 18. november 2017.

Kontaktperson:

   mobil 92434017