Tromsø blindesakslag

Blindesakslag er en egen organisasjon under Norges Blindeforbund. Blindesakslagene har egne styrer, egen medlemsavgift og egen økonomi. De driver blant annet med likemannsarbeid og annet opplysningsarbeid i sitt område. De kan også ha messer og lignende for å få inn penger til blindesaken.

Tromsø blindesakslag har som oftest møter første mandag i måneden på et av møterommene i  Heracleum bo og aktivitetssenter kl. 18.00. Kommer du etter kl. 18.00 kan du banke på vinduet opp mot Vestregata. For mer informasjon, sjekk Aktiviteter i Troms

I år (2017) har vi møter disse dagene:

- 9. januar

- 6. februar

- 6. mars

- 3. april (årsmøte)

- 8. mai

- 12. juni

- 4. september

- 2. oktober

- 6. november

4. desember

 

Julemessa blir 17. og 18. november 2017.

Kontaktperson:

   mobil 92434017