Tromsø blindesakslag

Blindesakslag er en egen organisasjon under Norges Blindeforbund. Blindesakslagene har egne styrer, egen medlemsavgift og egen økonomi. De driver blant annet med likemannsarbeid og annet opplysningsarbeid i sitt område. De kan også ha messer og lignende for å få inn penger til blindesaken.

Tromsø blindesakslag har som oftest møter første mandag i måneden på et av møterommene i  Heracleum bo og aktivitetssenter kl. 18.00. Kommer du etter kl. 18.00 kan du banke på vinduet opp mot Vestregata. For mer informasjon, sjekk Aktiviteter i Troms

I 2018 har vi møter disse dagene:

  • Blindesakslaget har møter på Heracleum bo og aktivitetssenter i Tromsø den første mandagen i måneden kl. 18.00.

Kontaktperson:

   mobil 92434017