Årsmøte Orkland Lokallag

Orkland lokallag er et av 7 lokallag i Trøndelag.

Dato: 18. august kl. 17:30–20:30
Fylke: Trøndelag
Arrangør: Orkland lokallag
Hvem er tilbudet for: Ledsagere, Medlemmer
Sted: Bårdshaug Vegkro, Løypestrengen 12, Orkanger (baksida av Shellstasjonen)
Påmeldingsfrist: 11. august
Kontakt/påmelding:
Aud-Torhild Andersen, tlf: 416 20 225 E-post ata7300@hotmail.com

Hei til alle medlemmer av Orkland lokallag!

Vi måtte utsette årsmøtet vårt så her kommer ny immkalling.Invitasjon til det tredje årsmøtet i Orkland lokallag av Norges Blindeforbund. De som ønsker det, har mulighet til å ta med seg ledsager.
Dato: 18.august 2021.
Sted: Bårdshaug Vegkro Adresse: Løypstrengen Orkanger (inngang på baksida av Shellstasjonen).
Tid: 17.30 til ca kl. 20.30


Foruten vanlige årsmøtesaker skal vi se på aktiviteter i Orkland Lokallag dette året.
Det blir loddsalg så ta med penger til loddkjøp. Er det noen som har en gevinst å avse, tar vi imot den med takk.
Håper å kunne by på en hyggelig overraskelse.
Vi serverer pizza. Det blir også kaffe/te med nogo attåt. Ingen egenandel denne gang.

Sakliste for årsmøte.:

  1. Åpning
  2. Navneopprop
  3. Konstituering med valg av møteleder, referent og 1 protokollunderskriver
  4. Godkjenning av innkalling og sakliste
  5. Årsberetning 2020
  6. Regnskap 2020
  7. Aktivitetsplan 2021
  8. Budsjett 2021
  9. Innkomne saker
  10. Valg

Lagets medlemmer kan komme med forslag til saker de vil at årsmøtet skal behandle.

Forslag må være styret i hende innen 11. august 2021.
Påmeldingsfrist: 11. august 2021

Når du melder deg/dere på, er det viktig å huske å si fra om eventuelle allergier.
Håper vi sees denne kvelden!
På grunn av usikkerhet i forbindelse med den pågående pandemien tar vi forbehold om utsettelse. Ellers følger vi vanlige smittevernhensyn, med avstand og håndsprit.

VELKOMMEN