Mandagsforum

Dato: 26. oktober kl. 11:00–14:00
Fylke: Trøndelag
Sted: Idungården, Trondheim
Kontakt:
Trondheimskontoret tlf 73800150
E-post trondelag@blindeforbundet.no

Mandagsforum                

Vi møtes på dagtid til hyggelig samvær og lett trim på Dagsenteret i Idungården. En god kopp kaffe med smørbrød og kakestykke hører med.                

Beskrivelse: sosialt samvær, åresalg og andre innslag.

Salg: kr. 40,- for kaffe, smørbrød og kakestykke

Det er bare å møte opp!

Ta kontakt med fylkeskontoret telefon 73800150 for oversikt over aktuelle datoer.