Verdens synsdag

Vi fokuserer på Syn og psykisk helse

Dato: 15. oktober kl. 10:00–14:00
Fylke: Trøndelag
Sted: Quality Hotel Grand, Steinkjer
Kontakt:
Kontoret. Tlf: 73800150

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har fastsatt at Verdens Synsdag skal markeres hvert år på den andre torsdagen i oktober. Vi i Trøndelag vil markere dette med å fokusere på temaet «Syn og psykisk helse».
Synshemmede kan slite med depresjon, angst, ensomhetsfølelse eller andre psykiske plager på grunn av sine erfaringer i livet. Noen kan ha et progredierende synstap, altså være i ferd med å miste synet gradvis. Det kan være en stor psykisk belastning.
Et behandlingstilbud for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykisk lidelse har eksistert i mange år ved Oslo Universitetssykehus på Gaustad. Nå får omsider svaksynte og blinde også tilgang til tjenestene på Gaustad. Tjenesten har vært under oppbygging i et par år, og nå er den endelig klar for å ta imot synshemmede.

Psykologspesialist Margrethe Botn kommer til oss og forklarer bakgrunnen for at tilbudet nå også omfatter synshemmede og om hvordan de jobber, henvisningsrutiner m.m. Det vil også bli andre interessante foredrag om det samme temaet.

Fagdagen er åpen for alle som er interessert i temaet «syn og psykisk helse».


Tid og sted:
Torsdag 14. oktober kl. 10.00 – 14.00 på Clarion Hotell Trondheim (Brattøra).

Fredag 15. oktober kl. 10.00 – 14.00 på Quality Hotel Grand i Steinkjer.
Det er altså samme program i Trondheim og Steinkjer på hhv torsdag og fredag.

PROGRAM:

Kl 10.00   Psykisk helse blant synshemmede i Norge: Status og fire veier til et bedre liv.
v/ forsker ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSP), Audun Brunes

Kl 10.50   Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) har blitt til Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSP).
Psykologspesialist v/ NBSP, Margrethe Botn, gir oss bakgrunnen for endringen

Kl 11.30   PAUSE m/enkel servering

Kl 12.10   Hvordan jobber NBSP? Hvem er de? Henvisningsrutiner?
v/ psykologspesialist Margrethe Botn

Kl 13.00   Er det mulig å bevare en god psykisk helse selv etter å ha mistet synet?
V/ psykolog Reidar Thyholdt, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS),

Det er gratis adgang. Ingen påmelding er nødvendig men vi må ta forbehold om at det kan bli fullt.