Årsmøte i Kristiansand og omegn lokallag

Dato: 07. mars kl. 18:00–20:30
Fylke: Vest-Agder
Arrangør: Kristiansand og omegn lokallag
Kontakt:
For spørsmål, ta kontakt med Bente Brotteveit, tlf: 38 03 31 27 / 915 64 113, eller Astrid Hopland Svendsen, tlf: 905 45 240

Lokaliteten for årsmøte er ikke bestemt. Lokalitet blir informert om i innkallingen.